Kancelaria Zakres usług Kontakt
Kancelaria
Kancelaria mieści się w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 9/2. Oferuje usługi z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego, a także z zakresu gospodarki nieruchomościami, prawa gospodarczego i międzynarodowego prawa prywatnego – udzielając porad prawnych, sporządzając pisma procesowe, opinie prawne, umowy cywilne i handlowe oraz reprezentując przed Sądami, Prokuraturą, organami administracji publicznej i innymi podmiotami.
Kancelaria ma na celu profesjonalną i kompleksową obsługę klienta oraz dostosowanie do jego indywidualnych potrzeb.
Biuro kancelarii czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, przy czym możliwe jest spotkanie z klientem poza kancelarią w dogodnym dla Niego czasie i miejscu.
Kontakt z kancelarią możliwy jest także w drodze mailowej, zwłaszcza dla osób przebywających poza granicami kraju bądź mających problem z osobistym stawiennictwem, niezależnie od godzin pracy kancelarii.
Adw. Elżbieta Grętkiewicz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku prawo. Aplikację adwokacką odbywała w latach 2012-2014 pod patronatem adw. Marka Rachela. Od 2015 r. wpisana jest na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie.
Kancelaria współpracuje z funkcjonującą od wielu lat na rynku prawniczym Kancelarią Adwokacką adw. Marka Rachela oraz Kancelarią Adwokacką adw. Moniki Malec i Kancelarią Radcy Prawnego Katarzyny Malec.
Kancelaria Adwokacka
adw. Elżbieta Grętkiewicz (Szpytman)
Adres:
ul. Zamkowa 9/2
Telefon:
881 569 999
Mail:
adw@gretkiewicz.pl